Youtube Twitter Facebook Pinterest

PoChiChuan

Ni han chin

Dit is een vast schijngevecht tegen meerdere (18) tegenstanders. Ook deze oefening kun je zowel alleen als in een groep uitvoeren. Ook erg leerzaam is het om het uit te oefenen met echte tegenstanders.

Tijdens het uitvoeren is het van groot belang dat je je de tegenstanders echt voorstelt en er echt op reageert. De snelheid is niet van belang. De correcte uitvoering en goede balans is veel belangrijker. Na één keer rustig uitvoeren staat het zweet je op je lijf!

Ni Han Chin kata 

Om de richting niet helemaal kwijt te raken gebruik ik hier van tijd tot tijd de richtingen van een kompas. De richting die je opstaat aan het begin van de oefening noem ik hier het Noorden (N). Hieruit volgt dat op dat moment aan je rechterzijde het denkbeeldige Oosten (O) ligt. Aan de linkerzijde het Westen (W) en achter je het Zuiden (Z). N, O, Z & W blijven in de ruimte dezelfde kant op wijzen! Ze draaien niet met jou mee rond!!!!!

Hier komen nogal wat tegenstanders in voor. Ik zal ze nummeren bijvoorbeeld;(1). Ze vallen nooit exact tegelijk aan. Een eenmaal uitgeschakelde tegenstander(1†) lost op. Daar hoef je dus niet overheen te springen. Vallen er twee tegenstanders ongeveer tegelijkertijd aan en uit ongeveer dezelfde richting, dan komen die natuurlijk niet uit exact de zelfde richting. Maar naast elkaar. Anders lopen ze elkaar in de weg.

 

Opening: je staat geconcentreerd met het gewicht verdeeld over beide voeten, gelijk verdeeld.

Je zakt iets door de knieen en stapt rechts naar voren. Gewicht rust op het achterste been. Je armen beschrijven tegelijkertijd met de palmen naar buiten een cirkel van voor je gezicht naar voor je kruis alsof je water schept waarna je je handen met de palmen naar binnen weer voor je gezicht komen. Je kijkt vervolgens naar rechts (je ziet tegenstander(1)) en maakt een kruisstap naar rechts met je linkerbeen achter. Van hieruit stap je door met je rechterbeen waarbij je met je rechterhand een wering van binnen naar buiten plaatst en vervolgens een stoot naar voren met geopende linkerhand plaatst (1†). Nu trek je je linkerbeen op waarbij je tegelijkertijd een kapwering met je linkerarm plaatst op een denkbeeldige trap die van links komt (2). Hierna laat je je in die richting “vallen” met een zweepslag met links naar het hoofd van de denkbeeldige tegenstander (2†).

 

Draai vervolgens 360 graden rechtsom (je kijkt weer naar (N)), waarbij je met beide handen een lage trap weert (3). Deze wering is met de rechterarm in een hoek van negentig graden voor je lichaam met de vingers wijzend naar beneden en in de hoek die de rechterarm maakt plaats je de linkerhand met de vingers omhoog. Zo beschrijf je een horizontale cirkel wering voor je lichaam, van je af dus. Dan stap je met links schuin naar voren waarbij je rechterhand een 1ste cirkelwering naar buiten plaatst op een denkbeeldige stoot met links van (3). Dan met rechts een kruispas achterlangs waarbij je met links, op een stoot van zijn rechterhand, een 1ste cirkelwering van buiten naar binnen plaatst. Met links stap je door waarbij je met rechts nog een wering van binnen naar buiten plaatst op een linkshandige stoot. Dan sluit je rechts bij waarbij je met je rechterhand de arm van je tegenstander door en omlaag trekt (met je heupen natuurlijk!!! Geen arm-kracht!). De tegenstander staat nu, gestrekt voorover, voor je met z’n nek naar je toe gericht. Plaats daar, met kracht, je linker elleboog in (3†)

 

Vanuit deze positie, je staat ongeveer (O), starten met links naar voren, dubbele steek met de vingers van beide handen gespreid naar de ogen van de tegenstander(4). Vervolgens de tegenstander met beide handen, aan weers kanten, om z’n hoofd grijpen. Met kracht z’n hoofd omlaag trekken en tegelijkertijd je rechter knie omhoog stoten naar het naderende hoofd... (4†)

Schuin naar rechts (OZO) doorstappen terwijl je (5) een rechtse hoek geeft, gevolgd door (bijschuivend) een elleboog. Deze elleboog wordt gevolgd door (bijschuivend) een zweepslag met rechts naar de denkbeeldige slaap van de tegenstander (5†).

 

Je draait nu in je as linksom (Z), weert met links een lage hoek van (6) en geeft met rechts een klap met geopende hand naar de nieren van de tegenstander. Vervolgens weer je met links een hoge stoot. Trek deze stoot linksom door naar beneden en plaats je  rechter elleboog in de nek van de voorover staande tegenstander (6†), laat je elleboog in je linkerhand komen. (NNO)

Je draait linksom door (N), stapt met links naar achteren en je opent met links naar beneden en rechts schuin omhoog vanaf de linkerheup (je gewicht naar achter op het linker been). Dit om tegenstander (7) af te schrikken.

Draai linksom (Z) en verplaats je gewicht direct naar je achterste been, met je rechter hand boven je hoofd, links weert een lage stoot of trap (8) op de buik. Rechts schiet naar voren met een slag naar de linker slaap, gevolgd door een voorwaartse trap met rechts (8†).

Vervolgens draai je links om (NNW), weert met links een denkbeeldige voorwaartse trap (7) terwijl rechts meecirkelt. Dan stap je met rechts in voor een voorwaartse trap met links (7†).

Kijk over je rechter schouder en geef (9) met rechts een zijwaartse of achterwaartse trap achter je. “Val” 180 graden naar achteren, en geef tegelijkertijd een slag met rechts, gevolgd door een hoek met links (9†). Dan (10) met links een zweepslag en gelijk een linkse zijwaartse trap (10†).

Je kijkt nu naar het Noorden (N) en je trekt je linkervoet bij. Linkerarm omhoog, rechterarm haaks erop eronder.

RUST

Maak een eerste cirkel waarbij links naar beneden gaat en als links weer boven is, de geopende handpalmen gestrekt naar voren waar bij je uitademt. Vervolgens de andere kant op en als rechts boven is, met geopende handpalmen naar voren en uitademen.

 

Stap rechts naar achteren, open met je rechterhand schuin naar achteren en links vanaf de rechterheup schuin naar boven (11 schrikt...).

Draai rechts om met een wering rechts en een stoot met open hand op het gezicht van de tegenstander (12†).

Draai linksom in je as, kruis links achter je lichaam weer met links een stoot van (11) en neem gelijk met je linkerhand z’n pols mee omlaag. Plaats tegelijkertijd rechts met geopende hand onder de denkbeeldige elleboog van de tegenstander (11†).

Draai vervolgens rechtsom, dubbele lage cirkelwering op een trap van (13). Met links naar voren stappen en plaats een dubbele steek, vingers gespreid, naar het gezicht van de tegenstander (13†).

Draai vanuit je heupen linksom, zonder stappen, naar tegenstander no (14), weer een denkbeeldige stoot met links van buiten naar binnen (rechtsom dus). Geef een slag met rechts van onder uit op de linker slaap en een trap met rechts van onder af (rechtsom) tegen de linker zijkant (14†).

Kijk links om. Help daar staat (15) die je een voorwaartse trap naar je benen geeft. Je rechter been is nu toch los van de grond dus draai je linksom en val tegelijkertijd met rechts naar achteren en plaats een kapwering met je linkerhand. Schuif naar voren en stap met rechts voor links, maak een derde cirkel waarbij links een rechter stoot weert en rechts onder de kin van de tegenstander komt (15†).

 

Je kijkt nu ongeveer naar het Zuiden.

Stap met links schuin naar links (OZO) uit en geef (16) een slag met links. Cirkel door en geef nog een slag met links (16†).

Sluit rechts bij (je staat nu rechtop) en weer met rechts een stoot van (17) die van rechts voor komt. Val vervolgens met links naar voren en steek met de handpalm naar boven met links in z’n keel (17†).

Vervolgens kruisstap, met je linker been voorlangs, naar rechts. Met je lichaam in een lage stand en met je rechterhand onder, linkerhand boven maak je een vlinderwering op een voorwaartse trap (18†).

 

Stap vervolgens met rechts door naar voren en maak gelijkertijd een kruis met je handen voor je gezicht waarna je ze naar onderen weg laat draaien. Je staat weer richting Noorden.

Einde.

Tags: vormen

Po Chi Socials

Youtube

Twitter

Facebook

Pinterest

Login

Informatie voor de leden:

Contact

Als je vragen hebt over Po Chi Ch'uan, neem dan contact met ons op!

  • Stichting Po Chi Ch'uan Tilburg
  • Jeugd Vechtsport

Telefonisch bereikbaar: 013-5359487

  • Email: info@pochichuan.nl
  • Adres: Oeralweg 47
  • Postcode: 5022GR
  • Plaats: Tilburg
  • IBAN: NL33 INGB 0004 7102 31
  • KvK: 18089111