Youtube Twitter Facebook Pinterest

PoChiChuan

Vakanties

Schooljaar 2019 - 2020

Po Chi Ch'uan is gesloten tijdens de schoolvakanties

Vertrouwens Contact Persoon

Stichting Po Chi Ch'uan wil een veilig en prettig sportklimaat bieden om onze unieke vechtsport te kunnen uitoefenen.

Veilig en prettig wil zeggen dat ongewenste omgangsvormen, t.w. sexueel overschrijdend gedrag, beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging en mishandeling, niet mogen voorkomen.

Ongewenst gedrag is elke vorm van (seksueel-) gedrag of (seksuele-) toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

In dit beleid hoort ook de aanstelling van een Vertrouwens Contact Persoon (VCP).

Een VCP is een door de vereniging benoemd onafhankelijk persoon met 3 hoofdtaken:

  • De VCP is er voor leden die te maken hebben met ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.
  • De VCP verwijst door en adviseert en/of ondersteunt daar eventueel bij.
  • De VCP adviseert het bestuur om beleid te ontwikkelen en ziet er op toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Alle onderwerpen die je onverhoopt niet direct kunt of wil bespreken kun je aankaarten bij de vertrouwens contact persoon.

Stichting Po Chi Ch'uan tilburg heeft hiervoor 2 vertrouwenscontactpersonen:.

Beiden zijn direct aan te spreken of als volgt te bereiken:

 VCP  email  Telefoon
 Thérèse Swinkels Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  06-36 15 52 02
 Anouschka Prins
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  06-45 65 43 08

 

Dan wordt er z.s.m. een afspraak met je gemaakt. 

Er is een landelijk meldpunt van het NOC*NSF waar je (dag en nacht) contact mee kunt opnemen, het telefoonnummer daarvan is 0900-2025590.

 

Het bestuur van Stichting Po Chi Ch'uan.

Afdrukken E-mailadres

Luisterend oor

Privacy Verklaring Stichting Po chi Ch'uan

Het is mogelijk dat je iets betreffende Po Chi Ch'uan privé met ons wilt bespreken.
Dat kan van alles zijn:

 • Problemen met een oefening,
 • Voorstel voor een speciaal evenement
 • Problemen met een leerling
 • Huiselijke zaken waar je iets over vertellen wilt
 • Mogelijke klachten hebt over de les, contributie of andere zaken.
 • of andere zaken waar je mee worstelt

Wij, het bestuur bestaande uit Jack, Lex en Thérèse samen met Anouschka en Adam staan voor je klaar om samen met jou in gesprek te gaan.
Je kunt ons voor en na de les altijd aanspreken.
Lukt dat niet, dan is een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een belletje naar 013-5359487 ook een mogelijkheid. 

Voor gesprekken van vertrouwelijke aard, kun je altijd contact opnemen met de Thérèse en Anouschka in hun rol van Vertrouwenscontactpersoon

 Namens het Po Chi Team.

 

 

Afdrukken

Cirkels Po Chi Ch'uan

benaming

uitleg

Cirkel 1

 Verticaal voor je - Met en tegen de klok in

Cirkel 2

 Horizontaal vlak op buik/borsthoogte - Linksom/Rechtsom

Cirkel 3

Verticaal  voor je - Van je af en naar je toe

Cirkel 4

 Dubbele cirkelwering links en rechts van je - In een achtvorm

Cirkel 5

Kleine en grote cirkelbeweging - 2 richtingen  

Cirkel 6

Wieden met een zeis

Cirkel 7

r-voet voor, laag er maar toe, 2-handentrapwering onder naar boven.

Armen boven langs eindigen boven l-voet

Cirkel 8 

heup L- om draaien L- hand cirkel-2 R om

Cirkel 9

R- voet voor. beide armen hoog naar achter, op L stoeltje gaan zitten.

Onderlangs terug naar voren.

Cirkel 10

L- voet voor beide armen R-boven langs, boven R stoeltje gaan zitten.

Onder langs terug.

Cirkel 11

1 tegengesteld 

Cirkel 12

2 tegengesteld 

Cirkel 13

3 tegengesteld

 

 

 

 

 

Afdrukken

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring Stichting Po chi Ch'uan

Po Chi Ch'uan Tilburg,

gevestigd aan Tatraweg 80 Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website:    http://www.pochichuan.nl,
Adres:       Tatraweg 80 Tilburg,
Telefoon:   +31 13 535 9487

Jack Swinkels is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Po Chi Ch'uan Tilburg.
Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Po Chi Ch'uan Tilburg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Po Chi Ch'uan Tilburg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Stichting Po Chi Ch'uan Tilburg analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Po Chi Ch'uan Tilburg maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Po Chi Ch'uan Tilburg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Po Chi Ch'uan Tilburg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

.

Categorie Bewaartermijn Reden
Personalia 2 jaar na beëindiging lidmaatschap Daarna archivering afhandelen administratieve handeling historische naslagen
Foto & film Directe archivering historische naslag
Mailing 2 jaar afhandeling administratieve handelingen
Mailinglijst Je kunt jezelf uitschrijven via de nieuwsbrief of door een verzoek tot uitschrijven via mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Po Chi Ch'uan Tilburg verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Po Chi Ch'uan Tilburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Po Chi Ch'uan Tilburg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Po Chi Ch'uan Tilburg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting Po Chi Ch'uan Tilburg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Po Chi Ch'uan Tilburg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

 

 

  

 

Afdrukken

Po Chi Socials

Youtube

Twitter

Facebook

Pinterest

Login

Informatie voor de leden:

Contact

Als je vragen hebt over Po Chi Ch'uan, neem dan contact met ons op!

 • Stichting Po Chi Ch'uan Tilburg
 • Jeugd Vechtsport

Telefonisch bereikbaar: 013-5359487

 • Email: info@pochichuan.nl
 • Adres: Oeralweg 47
 • Postcode: 5022GR
 • Plaats: Tilburg
 • IBAN: NL33 INGB 0004 7102 31
 • KvK: 18089111